Furgonsystem

Wysyłka:

 

Furgonsystem dostarcza zamawiane towary na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy kurierem, firmą transportową lub własnym transportem w zależności od rodzaju przesyłki i ustaleń.

Dostawy są realizowane standardowo w dni robocze w godz. 7:00 -15:00. Dostawy w innych terminach wymagają wcześniejszego uzgodnienia.

Standardowo dostawa jest realizowana środkiem transportu, w dniu i w godzinach wybranych przez Furgonsystem gdzie Kupujący ponosi dodatkowe koszty dostawy w przypadku jej realizacji wg jego innych, specjalnych wymagań.

Jeżeli w zamówieniu nie określono jednoznacznie adresu dostawy, przyjmuje się, że dostawa ma zostać zrealizowana na adres siedziby Kupującego.

Jeżeli na zlecenie Kupującego, dostawa jest realizowana na adres Odbiorcy innego niż Kupujący, przyjmuje się, że do odbioru dostawy upoważniony jest wskazany w zamówieniu Odbiorca.

Kupujący zobowiązany jest zbadać kompletność dostawy bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru mogące powstać w czasie transportu. W przypadku ich stwierdzenia Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać sporządzenia protokołu szkodowego oraz niezwłocznie –nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki powiadomić pisemnie Furgonsystem o stwierdzonych nieprawidłowościach w dostawie.

Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia tych egzemplarzy towaru, w której stwierdził uszkodzenia lub towarów niezgodnych z zamówieniem.

Korzyści i ciężary związane z towarami, w tym koszty związane z niewłaściwym zabezpieczeniem towarów, a także ryzyko ich uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub wskazanemu przez niego w zamówieniu Odbiorcy lub przewoźnikowi.

 

Zwroty:

 

Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres info@furgonsystem.com

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

 

Warunki zwrotów:

 

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

  • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni.
  • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu.

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

  • Towary wykonane na zamówienie lub ściśle spersonalizowane.
  • Towary, które po ich dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostaną nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. Decyzję o zwrocie podejmujemy według własnego uznania.

 

Zwrot towarów:

 

Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

Furgonsystem Sp. J.

ul. Przemysłowa 9A

59-700 Bolesławiec

Poland

Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

 

Kontakt:

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wysyłki i zwrotów skontaktuj się z nami drogą mailową na adres info@furgonsystem.com